Aşağıda belirtilen işaretlerden hangileri birlikte kullanılmamalıdır?

Aşağıda belirtilen işaretlerden hangileri birlikte kullanılmamalıdır?

A.ışıklı işaret ve sesli sinyal

B-El işaretleri ve sesli sinyal

C.el işaretleri ve sözlü haberleşme

D.ışıklı işaret ve sözlü haberleşme