Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir?

Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir?

 

A-konteynır ve borular üzerindeki işaretler

B-acil kaçış yolları işaretleri

C-yasaklama ve uyarı işaretleri

D-tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme işaretleri