Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi mükellefi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi mükellefi değildir?

A) Her türlü şans ve talih oyunları tertip edenler

B) Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakları kiraya verenler

C) Transit taşımalarda gümrük işlemine muhatap olanlar

D) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler
E) Arızi ticari kazanç sağlamaya yönelik faaliyeti gerçekleştiren gerçek kişi