Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak işaret levhalarından değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kullanılacak işaret levhalarından değildir?

 

A.uyarı işaretler

B-Sesli işaretler

C.yasaklayıcı işaretler

D.yangınla mücadele işaretleri