Belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini ve yatırımlarını finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen, işletmenin finansal durumdaki değişmeleri açıklayan bir finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini ve yatırımlarını finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen, işletmenin finansal durumdaki değişmeleri açıklayan bir finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nakit akış tablosu

B) Net işletme sermayesi değişim tablosu

C) Gelir tablosu

D) Kâr dağıtım tablosu

E) Fon akış tablosu