Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelir tablosundaki hesap tutarları kümülatif (birikimli) tutarlardır.

B) İşletmenin bir dönem boyunca yürüttüğü her bir faaliyetten kaynaklanan toplam gelir ve giderler ile bunların sonuçlarını gösteren finansal tablodur.

C) Gelir tablosundaki gelir ve giderler nakit esasına göre hesaplanır.

D) Gelir tablosu dinamik özelliktedir.

E) Gelir tablosu dönemsel faaliyetlerin sonuçlarını gösterir.