İşaretlerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

İşaretlerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

 

A-El işaretlerinde aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar asimetrik olarak hareket ettirilecektir.

B.el işaretleri benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olacaktır.

C.işaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki işçilerin güvenliğini sağlamaktır.

D.el işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacaktır.