Katma Değer Vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olmayan mükellefler bu vergiyi ne zaman ödemek zorundadırlar?

Katma Değer Vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olmayan mükellefler bu vergiyi ne zaman ödemek zorundadırlar?

A) Beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

B) Tarh süresi içerisinde

C) Beyanname verilen tarihi takip eden yedi gün içerisinde

D) Beyanname verilen ayın sonuna kadar

E) Beyanname verdikleri tarihten itibaren onbeş gün içerisinde