Kısa vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kısa vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kısa vadeli yabancı kaynaklara, net işletme sermayesi eklenirse dönen varlıklara eşit bir tutar elde edilir.

B) Kısa vadeli yabancı kaynaklar, işletmenin uzun vadeli kaynaklarının dışındaki finansal kaynaklarını ifade eder.

C) Kısa vadeli yabancı kaynaklar, aktif toplamından sürekli sermayenin çıkarılmasından sonra kalan tutara eşittir.

D) Kısa vadeli yabancı kaynaklar, bilanço tarihi itibariyle vadesine bir yıl ve daha kısa süre kalmış olan borç ve yükümlülükleri ifade eder.

E) Kısa vadeli yabancı kaynaklar; sürekli sermayeden, duran varlıklar çıkarıldıktan sonra kalan tutara eşittir.