Uzun vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Uzun vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar, işletmenin dönemsel giderleri üzerinde bir etki doğurmaz.

B) Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar, işletmenin bir veya birkaç aktif hesabında artış doğurur.

C) Uzun vadeli yabancı kaynakların tutasrı, dönen varlıkların tutarından büyük olur.

D) Uzun vadeli yabancı kaynakların tutarı, sürekli sermaye tutarından daha büyük olur.

E) Uzun vadeli yabancı kaynaklara, özkaynaklar eklenirse sürekli sermaye hesaplanır.